DE BEWAKING VAN UW PRIVACY

wordt uitgelegd in de
 

tekst hieronder

 


Meer informatie over Tanning Penguin en hoe u contact kunt opnemen vindt u terug op de website. Hoe persoonsgegevens verwerkt worden staat hieronder in het privacybeleid beschreven.

 

Privacybeleid

Tanning Penguin (TP) respecteert de privacy van alle bezoekers en websitegebruikers, en zorgt dat de persoonlijke informatie die ontvangen wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring informeert TP u over welke gegevens TP over u verzamelt, met welk doel, hoe lang TP ze bewaart en wat uw rechten zijn.

 

Soort persoonsgegevens

Bij het versturen van het contactformulier:

  • Uw IP-adres;
  • Uw internetbrowser en apparaat type;
  • uw voor- en achternaam;
  • uw e-mailadres;

 

TP kan de volgende gegevens inzien:

  • uw voor- en achternaam
  • uw e-mailadres;

 

Doel gegevensverwerking

TP verzamelt gegevens van personen die een contactformulier hebben verzonden voor de volgende doeleinden:

  • Om met u in contact te kunnen treden.
  • Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op TP van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

 

Bewaartermijn

TP bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is.

 

Delen persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden door TP niet ter beschikking gesteld aan derden.

 

Beveiliging

TP heeft conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

 

Rechten van betrokkenen

Indien u vragen heeft over deze privacy-verklaring of als u de indruk heeft dat Tanning Penguin niet op de juiste wijze omgaat met uw persoonsgegevens, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via mail. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Klik hier voor info over cookies.

In de cookieverklaring op de website kunt u uw toestemming voor het gebruik van niet essentiële cookies te allen tijde wijzigen of intrekken.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: tanningpenguin.eu

Uw huidige staat: Toestemming geaccepteerd Uw toestemming beheren.

 

Google Analytics

TP maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service aangeboden door Google Inc. Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd en wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de website eigenaar, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten voor de website eigenaar op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, en door Google worden bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

In de onderstaande lijst staan de cookies die op deze website gebruikt worden.

Cookie
GDPR consent: cookielawinfo-checkbox-necessary
GDPR consent: cookielawinfo-checkbox-non-necessary
Google: _ga
Google: _gat_gtag_UA_167778155_1
Google: _gid